China Hongkong Product Enterprise Ltd | 香港中小企名單 Hong Kong SME List

China Hongkong Product Enterprise Ltd

飲食, Food & Beverage

公司地址 Company Address:10/F, Cheung Wah Commercial Building, 3-5 Saigon Street, Jordan, Kowloon, Hong Kong

暫未有公司其它詳情提供


產品 / 服務

立即預約

聯絡詳情

  • 創立年份 1987
  • 傳真 (852)27807059
  • 瀏覽次數 5023


香港中小企名單 廣告宣傳推廣營銷