Zenon Time Industries Co Limited | 香港中小企黃頁 Hong Kong SME Yellow Page

Zenon Time Industries Co Limited

鐘錶, Watches & Clocks

地址 Address:Unit H, 14/F, Blk 4, Golden Dragon Ind Ctr, 182-190 Tai Lin Pai Rd, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

暫未有公司其它詳情提供

產品 / 服務

立即預約

同意服務條款及驗證*


聯絡詳情

  • 創立年份 1987
  • 電話(852)24109138
  • 傳真 (852)24285868
  • 香港員工數目 5
  • 中國內地員工數目 40
  • 瀏覽次數 3794
香港中小企黃頁 Hong Kong SME Yellow Page 廣告查詢