Yuma (HK) Ltd | 香港中小企黃頁 Hong Kong SME Yellow Page

Yuma (HK) Ltd

鐘錶, Watches & Clocks

地址 Address:Room 902, Wing Yue Commercial Building, 60-64 Des Voeux Road West, Sai Ying Pun, Hong Kong

暫未有公司其它詳情提供

產品 / 服務

立即預約

同意服務條款及驗證*


聯絡詳情

  • 創立年份 2004
  • 電話(852)28037045
  • 傳真 (852)28586125
  • 香港員工數目 10
  • 中國內地員工數目
  • 瀏覽次數 3671
香港中小企黃頁 Hong Kong SME Yellow Page 廣告查詢