The Hong Kong Shipyard Limited | 香港中小企黃頁 Hong Kong SME Yellow Page

The Hong Kong Shipyard Limited

建築及地產, Infrastructure & Real Estate

地址 Address:98 Tam Kon Shan Road, Ngau Kok Wan, Tsing Yi, New Territories, Hong Kong

暫未有公司其它詳情提供

產品 / 服務

立即預約

同意服務條款及驗證*


聯絡詳情

  • 創立年份 1948
  • 電話(852)24361138
  • 傳真 (852)24362011
  • 香港員工數目 51 - 100
  • 中國內地員工數目
  • 瀏覽次數 3386
香港中小企黃頁 Hong Kong SME Yellow Page 廣告查詢